علم و متافیزیک

ساخت وبلاگ
چکیده : ورنر هایزنبرگ ، پدر فیزیک کوانتوم استدلال میکند که با شروع قرن بیستم علم وارد دوره ای جدید شده است. ... با عنوان : علم و متافیزیک بخوانید :

ورنر هایزنبرگ ، پدر فیزیک کوانتوم استدلال میکند که با شروع قرن بیستم علم وارد دوره ای جدید شده است. الان وقت آن هست که ماتریالیسمی که در قرن 19 بر کل  علم تسلط داشت ، دور انداخته شود.....
  علم و متافیزیک
he argued that at the beginning of the 20th century we entered a new period. It was then that quantum physics threw off the materialism that dominated the natural sciences of the 19th century.
تلگراف
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jan/28/science-move-away-materialism-sheldrake
فلسفه علم دارای سابقه ی درخشانی از جاذبه و نفرت نسبت به متافیزیک است. در حالت دوم  ( نفرت)  میتوان از پوزیتیویست های منطقی نام برد که ادعا داشتند ، سوالات متافیزیکی اساسا بی معنا هستند. اما با مرگ پوزیتیویسم ، متافیزیک راه خود را به سمت فلسفه علم هموارد کرد. به طور فزاینده ای سوالاتی مانند ماهیت قوانین هستی و انواع و گرایش های آن و غیره، قالب متافیزیکی به خود گرفتند. فسلفه علم در عصر معاصر وابستگی زیادی به متافیزیک دارد
The philosophy of science has an illustrious history of attraction and antipathy towards metaphysics. The latter was famously exemplified in the Logical Positivist contention that metaphysical questions are meaningless, but in the wake of the demise of Positivism, metaphysics has found its way back into the philosophy of science. Increasingly, questions about the nature of natural laws, kinds, dispositions, and so on have taken a metaphysical cast. The metaphysics of science commands significant attention in contemporary philosophy.
دانشگاه بوکنل در پنسیلوانیا
http://www.facstaff.bucknell.edu/mhs016/mpsc2011

در حال حاضر موفقیت های علمی باعث تقویت شدن دیدگاه متافیزیکی خاصی شده است. اما بطور مثال گفته میشود که نروساینس ( یک وجود متافیزیکی مثل) اراده آزاد را به چالش کشیده است، در حالی که چنین تفسیر از یافته های نروساینس فقط جهل و رسوایی آنان را اثبات میکند. آزمایشگاه های علمی یک دیدگاه آزاد و یک چشم انداز متافیزیکی نسبت به جهان را تقویت میکنند.
It is now common for scientists and philosophers to use the successes of science to bolster particular metaphysical views.  For example, advances in neuroscience are used to challenge the existence of free will.  While such interpretations of neuroscientific findings may ultimately prove beyond reproach, the lab encourages an open minded and ecumenical perspective on the metaphysics of science.  
دانشگاه سانتا باربارا کالیفرنیا
https://labs.psych.ucsb.edu/schooler/jonathan/research/metaphysics-science
کتاب منتشر شده در بخش ژورنال دانشگاه شیکاگو : فراتر از ماده، چرا علم به متافیزیک نیاز دارد؟  اثر راجر تریگ
Beyond Matter: Why Science Needs Metaphysics. By Roger Trigg
دانشگاه شیکاگو
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/690845
به عبارت دیگر  لازم نیست که  تصور کنیم همه حقایق و واقیعت های در دستان ( زیر سلطه) علم هستند.دلایل محکمی وجود دارد که تمام حقیقت هستی از راه علم بدست نمیاد!! بطور مثال ( برهلان خلف) اگر همه حقیقت جهان از طریق علم بدست می آمد و علم، معناها را تعیین نمیکرد. آنوقت همه چیز از جمله علم نیز بی معنی میشد!!
On the other hand it is not necessary to assume that all of truth and reality are within the grasp of science.Indeed there are good reasons to believe that all of truth does not meet the criteria for scientific study. For example, if science is the only way of knowing truth and science does not determine meaning, then everything, including science, is meaningless
دانشگاه آیووا
http://newton.physics.uiowa.edu/~fskiff/Physics_044/Thoughts%20on%20Science.pdf

...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : يکشنبه 28 خرداد 1396 ساعت: 17:17