سفر به گذشته و نقض علیت

ساخت وبلاگ
چکیده : آزمایش زیبای ویلر(سفر در زمان و تاثیر زمان حال بر گذشته) و توهمات آتئیست‌ها راجع به این آزمایش!! ابت... با عنوان : سفر به گذشته و نقض علیت بخوانید :

آزمایش زیبای ویلر(سفر در زمان و تاثیر زمان حال بر گذشته) و توهمات آتئیست‌ها راجع به این آزمایش!! ابتدا باید گفت که متاسفانه جهالت آتئیست‌ها باعث شده است که هر سخن و مطلب علمی را که میشنوند فورا آن را به بیخدایی ربط میدهند و حکایت این آتئیست‌ها همانند حکایت عده‌ای است که قرن‌ها پیش زندگی میکردند و هر پدیده‌ای را که نمیدانستند به خدا ربط میدادند. به عنوان مثال قرن‌ها پیش که دلیل رعد و برق را نمیدانستند، عده‌ای جاهلانه میگفتند رعد و برق حاصل برخورد دستان خداوند به هم است. جهالت آتئیست‌ها نیز دقیقا همینگونه است و هر مطلب علمی را میشنوند سریعا آن را به بیخدایی ربط میدهد.....
 سفر به گذشته و نقض علیت
یکی از سخنانی که آتئیست‌ها آن را مرتبا تکرار میکنند این است که طبق "آزمایش ویلر" میتوان در زمان سفر کرد و زمان حال میتواند بر گذشته تاثیر بگذارد و از این رو علیت نقض شده است!!! صرفا برای اینکه عمق جهالت آتئیست‌ها را متوجه شوید باید گفت که این آزمایش سال 2007 انجام شد و نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد. حال آنکه کتاب لاورنس کراوس( که امید آتئیست هاست) با نام "جهانی از هیچ" سال 2012 منتشر شده است و خوده کراوس در ابتدای صفحه‌ی سوم از فصل 11 این کتاب میگوید:
In this regard, there is another important point to stress here. The apparent logical necessity of First Cause is a real issue for any universe that has a beginning. Therefore, on the basis of logic alone one cannot rule out such a deistic view of nature.
ترجمه: در این خصوص نکته مهم دیگری نیز وجود دارد. نیاز منطقی به وجود داشتن علت اول، مسئله‌ای واقعی برای هر جهانی است که آغاز دارد. بنابراین بر مبنای منطق محض کسی نمیتواند چنین دید الهی نسبت به جهان را نادیده بگیرد.
نسخه‌ی انگلیسی کتاب لاورنس کراوس( با عنوان جهانی از هیچ):
https://ia600403.us.archive.org/19/items/lawrence-m-krauss-a-universe-from-nothing/lawrence-m-krauss-a-universe-from-nothing.pdf

همان‌گونه که مشاهده میکنید خوده لاورنس کراوس در کتابش میگوید که سخن از علیت زدن برای جهانی که آغاز دارد منطقی است. به عبارت دیگر لاورنس کراوس از آزمایش ویلر که سال 2007 انجام شده بود این نتیجه را نگرفته که علیت نقض شده است و به همین دلیل از این آزمایش سخنی در کتابش که 2012 منتشر شده به میان نیاورده است اما آتئیست‌های جاهل ایرانی از این آزمایش نتیجه گرفته‌اند که علیت نقض شده است!!!جالب اینکه در هیچ کدام از مقالاتی که مربوط به آزمایش ویلر و تاثیر زمان حال بر گذشته است حرفی از علیت به میان نیامده و این سخن جاهلانه را آتئیست‌های ایرانی کاملا از خود در آورده‌اند.آزمایش ویلر به اختصار میگوید که انسان‌ها میتوانند ذرات زیر اتمی مانند الکترون و فوتون را مجبور کنند در حد محدودی گذشته‌ی خود را تغییر دهد. دقت کنید که در خوده متن منتشر شده در ژورنال ساینس نیز تاکید شده است که الکترون و به طور کلی ذرات هیچ قدرت اختیاری از خود ندارند و صرفا این انسان‌ها هستند که میتوانند برای این ذرات تصمیم بگیرند و آن‌ها را مجبور کنند که در حد محدودی گذشته‌ی خود را تغییر دهند که ثابت میکند این موضوع نه تنها هیچگونه ربطی به نقض علیت ندارد, بلکه زیبایی جهان خلقت را نشان میدهد. عین متنی که در انتهای این مقاله‌ی منتشر شده در ژورنال ساینس به عنوان نتیجه‌ی آزمایش ویلر آمده است را به همراه ترجمه می آوریم:
The results, reported this week in Science, prove that the photon does not decide whether to behave like a particle or a wave when it hits the first beam splitter, Roch says. Rather, the experimenter decides only later
ترجمه: نتیجه‌ی این آزمایش(آزمایش ویلر) در ژورنال ساینس منتشر شد و اثبات کرد که فوتون هنگامی از شکاف اول میگذرد تصمیم نمیگیرد که شبیه موج رفتار کند و یا ذره، بلکه بعدا آزمایش‌کننده تصمیم میگیرد( انسان‌ها تصمیم میگیرند که فوتون چگونه رفتار کند حتی اگر برای این کار لازم باشد فوتون اندکی در زمان به عقب برود)
http://news.sciencemag.org/2007/02/after-short-delay-quantum-mechanics-becomes-even-weirder
همان‌گونه که مشاهده کردید نه تنها در هیچ کجای مقالات مربوط به آزمایش ویلر حرفی از علیت به میان نیامده و نه تنها هیچ دانشمندی از جمله خوده لاورنس کراوس از این آزمایش نتیجه نگرفته که علیت نقض شده است، بلکه در خوده مقاله دقیقا اشاره شده است که ذرات توانایی تصمیم گرفتن ندارند و این انسان‌ها هستند که میتوانند آن‌ها را مجبور کنند.

آیا سفر به گذشته امکان پذیر است؟
پارادوکس پدربزرگ ، چالش سفر در زمان Grandfather Paradoxe
یکی از پرسش هائی است که همیشه دربارهٔ امکان سفر در زمان مطرح بوده است این بوده که اگر کسی به گذشته سفر کند و یکی از عامل‌های وجود خودش را از بین ببرد (برای مثال پدربزرگش را) در آن صورت او دیگر وجود نخواهد داشت تا به گذشته برود و آن کار را انجام دهد.
دانشگاه ایالتی ساکرامنتو در کالیفرنیا
http://www.csus.edu/indiv/m/merlinos/paradoxes%20of%20time%20travel.pdf
یکی دیگر از پارادوکس های سفر در زمان پارادوکس ناظر غیر یکسان است بر این اساس  قبل از سفر در زمان اتفاقات از دید یک ناظر است و بعد از سفر در زمان وقایع از دیدیک ناظر دیگر به ثبت میرسد . در ضمن وجود ماشین آلات سفر در زمان نیز خود یک چالش بزرگتری است که به نظر میرسد با مشکلات بزرگی همراه باشد
Time travel paradoxes arise from the fact that departure occurs after arrival according to one observer, and before arrival according to another. The possible existence of time machines remains an open question. Nevertheless, the notion of time machines seems to carry with it a serious set of problems
دانشگاه  ucr کالیفرنیا
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/GR/time_travel.html
در فیلم هایی که در آن سفر در زمان شرح داده میشود و ما را با با داستان هایی از گذشته و اینده آشنا میکنند نه تنها پیرو اصول علمی نیستند بلکه برگرفته شده از داستان های اساطیری و تخیلی هستند که تمایلات جمعی ما در آنها منعکس شده است
Films that depict travel through time and space captivate us with tales of the past, the future, the distant, and the alien. These stories are shaped, however, not just by scientific principles, but by complex mythologies that reflect our collective anxieties.
دانشگاه ویسکانسین
http://www.uwosh.edu/filmandhistory/documents/CFP-TimeandSpaceTravel.pdf
سفر در زمان همانند داستان های تخیلی است و واقعیت علمی ندارد
"People think of time travel as something as fiction. And we tend to think it's not possible because we don't actually do it," says theoretical physicist and mathematician,
http://www.sciencealert.com/physicists-just-came-up-with-a-mathematical-model-for-a-viable-time-machine?utm_source=ScienceAlert+-+Daily+Email+Updates&utm_campaign=5d381df3ff-MAILCHIMP_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fe5632fb09-5d381df3ff-365572169

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت: 12:19